Σχετικά με την παραγγελία σας

Σχετικά με την παραγγελία σας

Ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων είναι ετοιμοπαράδοτα και τα βασικά αντιδραστήρια είναι διαθέσιμα σε μόνιμη βάση. Οι ημερομηνίες λήξης είναι πάντα άνω των 6 μηνών και κατα την παραγγελία σας, σας αναφέρουμε την ημερομηνία λήξης του προϊόντος και το LOT number.