16 Τεστ ταχείας Ανίχνευσης εγκεκριμένα από την Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας 

Η Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 Φεβρουαρίου 2021 έχει εγκρίνει κατάλογο με 16 τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του Covid-19 τα αποτελέσματα των οποίων αναγνωρίζονται αμοιβαία από όλα τα Κράτη Μέλη και τα αποτελέσματα των οποίων έχουν ζωτική σημασία για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κυκλοφορίας, της διασυνοριακής ιχνηλάτησης επαφών και της θεραπείας.

Η εταιρεία μας είναι στην ευχάριστη θέση να προσφέρει ένα απο τα αυτά:

Τεστ αντιγόνου κορωνοϊού  Συσκευασία 1τεμ. από την BOSON Biotech – RAPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD 

Τεστ αντιγόνου κορωνοϊού Συσκευασία 20τεμ. από την BOSON Biotech – RAPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD